Bảng giá phần mềm phòng khám TCSOFT

tính năng
TÍNH NĂNG
phòng khám đa khoa pro
PHÒNG KHÁM
ĐA KHOA PRO
phòng khám đa khoa
PHÒNG KHÁM
ĐA KHOA
phòng khám sản
PHÒNG KHÁM
SẢN
phòng khám nhi
PHÒNG KHÁM
NHI
phòng khám basic
BASIC
Danh mục chung
Tiếp đón khám bệnh
Quản lý siêu âm
Quản lý xét nghiệm
Quản lý X-quang - CT
Quản lý điện tim
Quản lý nội soi
Quản lý phẫu thuật - thủ thuật
Quản lý thu chi
Quản lý thuốc - vật tư
Hệ thống báo cáo
Quản lý hệ thống
Quản lý bảo hiểm
Quản lý kết nối máy chụp lâm sàng

15.000.000 VNĐ
8.000.000 VNĐ
8.000.000 VNĐ
4.500.000 VNĐ

*Với các phần mềm phòng khám chuyên khoa khác (răng hàm mặt, tai mũi họng, y học cổ truyền, spa...) vui lòng liên hệ 0912 841 157 hoặc website http://phanmemquanlyphongkham.net


Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám - Đa Khoa - Chuyên Khoa
Download

Kinh doanh

0912.373.824

Kỹ thuật

0941.88.01.02

Hotline

0912.841.157

HOTLINE