04/01/2017

Khó khăn khi quản lý các phòng mạch tư ?

    Nhu cầu theo dõi, khám chữa bệnh ở các phòng mạch tư ngày càng tăng cao kéo theo số người đến phòng khám tư để thực hiện việc khám chữa bệnh ngày càng nhiều, dẫn đến việc quản lý và theo dõi bệnh nhân ngày càng khó khăn hơn cho các bác sĩ.

Khó khăn trong quản lý phòng mạch 

    Nhu cầu theo dõi, khám chữa bệnh ở các phòng mạch tư ngày càng tăng cao kéo theo số người đến phòng khám tư để thực hiện việc khám chữa bệnh ngày càng nhiều, dẫn đến việc quản lý và theo dõi bệnh nhân ngày càng khó khăn hơn cho các bác sĩ. 
    * Việc tìm kiếm lại hồ sơ bệnh nhân cũ là cả một vấn đề phải xem lại trên một danh sách các giấy khám chữa bệnh của lần khám trước, chưa kể là có một số bệnh nhân không mang theo.
    * Toa thuốc viết tay gây khó khăn cho bệnh nhân cũng như người bán thuốc.
    * Khó thống kê được số lần khám trong ngày, trong năm,….….

    Là một đơn vị sản xuất và cung ứng các sản phẩm phần mềm, Công ty cổ phần TCSOFT trong thời gian qua cũng đã cho ra đời nhiều sản phẩm phần mềm phục vụ cho công tác khám, điều trị, và quản lý hành chính tại các đơn vị bệnh viện và phòng khám.

   Riêng bên mảng bệnh viện hơn một năm qua công ty cổ phần TCSOFT chúng tôi đã triển khai thành công trên nhiều đơn vị bệnh viện đa khoa tuyến huyện trong và ngoài tỉnh. Có lẽ những con số và danh sách các bệnh viện sau đây sử dụng phần mềm quản lý Phòng Khám TCSOFT là một minh chứng thuyết phục về năng lực làm việc của tập thể công ty cổ phần TCSOFT, cũng như khả năng đáp ứng về mặt chuyên môn lẫn nghiệp vụ của phần mềm.

    Phần mềm hiện tại đang được sử dụng và được nhận được sự hài lòng rất cao.

Bài viết liên quan

Phần Mềm Quản Lý Phòng Khám - Đa Khoa - Chuyên Khoa
Download

Kinh doanh

0912.373.824

Kỹ thuật

0941.881.113

Hotline

0912.841.157

HOTLINE